İslam'da Kur’an ve Sünnet’te Belirlenen Örtünme Şekli Nasıldır?
Haber
23 Eylül 2021 - Perşembe 00:04
 
İslam'da Kur’an ve Sünnet’te Belirlenen Örtünme Şekli Nasıldır?
İslâm’dan önce Mekke toplumu kadınları örtünmeye riayet etmez, hatta Kâbe’yi çıplak olarak tavaf ederlerdi.
KADIN Haberi
İslam'da Kur’an ve Sünnet’te Belirlenen Örtünme Şekli Nasıldır?

 

İslam'da Kur’an ve

Sünnet’te Belirlenen

Örtünme Şekli Nasıldır?

 

Kur’ân’da kadının nasıl örtünmesi

istenmektedir? Saçlar da örtünme

kapsamına giriyor mu? Kısaca

açıklar mısınız?

 

İslâm’dan önce Mekke toplumu kadınları örtünmeye riayet etmez,

hatta

Kâbe’yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Bu yüzden namazda ve tavaf

sırasında

örtünmeyi bildiren şu âyet Mekke döneminde inmiştir. «Ey

Âdemoğulları,her mescide girişinizde zînetinizi giyin.»[1] 

Buradaki «zînet» sözcüğü «giysi ve elbise» olarak tefsir edilmiştir.

ÖRTÜNME İLE İLGİLİ AYETLER

Medine’ye hicretten sonra inen Nûr ve Ahzâb sûrelerinde örtünme ölçü

ve sınırı şöyle belirlenmiştir.

«Mü’min kadınlara söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını

korusunlar. Süs yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen

kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar.»[2] 

Âyetteki “humur”un tekili olan «hımâr» kadına ait «başörtüsü» anlamına

gelir. Said b. Cübeyr (ö. 95/713), başörtüsünün kadının boyun ve

göğüslerini

örtecek nitelikte olması gerektiğini söylemiştir. Saçların da örtünme

kapsamına girdiğinde açıklık vardır.[3] Bütün bedeni örtecek diğer giysi

için şöyle buyurulur: «Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin

kadınlarına dış giysilerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu, onların

tanınıp,kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur.»[4] 

Âyetteki «celâbîb» in tekili «cilbâb» olup sözlükte; geniş elbise,

gömlek ve baş örtüsü gibi anlamlara gelir. Bir fıkıh terimi olarak şöyle

tarif edilmiştir: «Kadınların normal ev içi giysilerinin üstüne giydikleri

her çeşit örtüdür.» «Kadının bütün bedenini örten giysidir»,

«Kadınların örtündükleri her türlü giysi ve başka şeylerdir.»[5]

PEYGAMBERİMİZİN ÖRTÜNME EMRİ

Hz. Peygamber’in şu hadisi örtünme âyetlerini tefsir etmektedir. Hz.

Âişe’den nakledildiğine göre, Esma binti Ebubekir (ö. 73/692) ince bir

giysi ile Allâh’ın elçisinin huzuruna çıkmak isteyince o şöyle

buyurmuştur: «Ey Esmâ! Kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun

şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.» 

Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına

işaret etmişti.[6] Başka bir hadiste ise, «Allah

ergenlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz

kabul etmez.»[7] buyurulmuştur.

 

Dipnotlar:

 

[1]. A’râf, 7/31. [2]. Nûr, 24/31; bk. Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, İst t.y.,

VI. 15. [3]. Kurtubî, el-Câmi’, XII, 153; İbn Kesir, Muhtasar, II, 600. [4].

Ahzâb, 33/59. [5]. Elmalılı, age, VI, 337, bk. yukarıda «örtünme» konusu. 

[6]. Ebû Dâvûd, Libâs, 31. Ebû Dâvûd bu hadise «Mürsel» demiştir.

Çünkü Hâlid b. Düreyk bunu Hz. Âişe’den işitmemiştir. bk. Kurtubî, age,

XII, 152; Heysemî, Mecmaü’z-Zevâid, V, 137. [7]. İbn Mâce, Tahâre,

132; Ebû Dâvûd, Salât, 84; Tirmizî, Salât, 160.

 

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle

Aile İlmihali, Erkam Yayınları

 

ALLAH NEDEN ÖRTÜNMEYİ EMRETTİ?

Allah Neden Örtünmeyi Emretti?

ÖRTÜNMEK İLE İLGİLİ HADİSLER

Örtünmek ile İlgili Hadisler

ÖRTÜNMEK İLE İLE İLGİLİ AYETLER

Örtünmek ile İle İlgili Ayetler

İSLAM’DA ÖRTÜNMENİN (TESETTÜRÜN) HÜKMÜ

İslam’da Örtünmenin (Tesettürün) Hükmü

BU VATAN HABER
PAYLAŞ:                

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İslam'da, Kur’an, ve, Sünnet’te, Belirlenen, Örtünme, Şekli, Nasıldır?,
Yorumlar
Haber Yazılımı